Ankara’dan Don Kişot gazeteciliği

50 yılı aşkın bir zamanın geçmesine rağmen Almanya’da yaşamakta olan bizleri hâlâ “kendi iradeleriyle hareket edemeyen yığınlar” olarak gören, sivil toplumun özünü ve işleyişini kavrayamamış bazı kimseler elbette bu özveriyi ve bu sorumluluk bilincini hiçbir zaman anlayamayacaklardır; topluma faydalı olabilmek için çaba gösterenleri “güdümlü” diye yaftalamaktan imtina etmeyeceklerdir.