Gözümüzü korkutamayacaksınız!

Alhambra Topluluğu olarak, dini cemaatler arasındaki anlayışı ve Almanya’daki müslüman ve gayrimüslim vatandaşların daha iyi bir şekilde bir arada yaşamasını teşvik etmeye kararlıyız. Kendimizi farklı, çeşitli ve müphem benlik algıları tarafından şekillendirilmiş görüyoruz.

Almanya’daki farklı birlikteliğimiz ve Müslüman cemaatlerin bu birliktelikteki rolü konusunda eleştirel ama her zaman nesnel bir tartışma sürdürüyoruz. Bizim standartlarımız demokrasi, özgürlük, eşitlik ve barışçıllıktır.

Alhambra Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana defalarca iftiralarla “Türkiye düşmanı”, hain ve terörist ilan edildik. Hakkımızda sayısız yalan ortaya atıldı. Bu iftiraların nedeni, bize göre Müslüman çatı kuruluşlarının mevcut koşullarına yönelik eleştirel tutumumuzdur.

Eleştirilerimizin bir kısmı da Almanya’daki Türkiye etkisindeki Müslüman çatı örgütlerinin içerik konusundaki yönelimleri ile ilgilidir. Bu derneklerin yasal ve fiili olarak Alman toplumuna ulaşan ve sadece Müslüman vatandaşların değil, ülkemizin tüm vatandaşlarının refahı için çalışan Alman dini cemaatlerine dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bizim anlayışımıza göre bu tür dini cemaatler Almanya’da yabancı partilerin siyasi çıkarlarını temsil etmemelidir.

Türkiye’de siyasetin büyük ölçüde düşman inşa etme ve işaretleme üzerinden geliştiğini gözlemliyoruz. Türkiye’nin hükümet politikasına kayıtsız şartsız uymaya hazır olmayan tüm kişi ve kurumlar Türkiye düşmanı ve vatan haini olarak damgalanmaktadır.

Türkiye’deki seçim kampanyasının kızıştığı şu günlerde, bu ihbar, iftira ve düşman olarak işaretleme pratiğinin Alman toplumuna kitlesel olarak taşındığına tanık oluyoruz. Alhambra Topluluğu olarak biz de böyle bir düşman işaretleme yöntemine maruz kalıyoruz. Bizi hedef alan bu yöntemin Almanya’daki tüm Türk kökenli vatandaşlara gözdağı verme amacı taşıdığına inanıyoruz. Bu şekilde özgür, demokratik ve kendi kaderini tayin eden bir tutumun Türk hükümet politikasına karşı bir isyan olarak yorumlanacağının ve ilgililere karşı kalıcı misillemelere yol açacağının düşünülmesi istenmekte.

Türkiye siyaseti, Türkiye’den etkilenen Müslüman çatı örgütlerinin yapılarına kadar ulaşıyor ve bu tarz karalama kampanyaları bu derneklerin içindeki kişiler tarafından da destekleniyor.

Bu gelişmeler karşısında net bir duruşumuz var: gözümüzü korkutamayacaksınız! Alhambra Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana belirlediğimiz hedefleri savunmaya devam ediyoruz. Siyaseten güçlü olanları eleştirmek ihanet değildir, Türkiye’ye ve halkına düşmanlık değildir. Almanya’daki Müslüman çatı örgütlerinin içinde bulunduğu koşulların eleştirilmesi Müslümanlara karşı düşmanlık değildir.

Faaliyetlerimiz, bu kurumların gelecekte nasıl gelişmesi gerektiği konusunda mevcut olan toplumsal tartışmaların bir parçasıdır. Ayrıca, farklı görüşte olan insanları düşman, hain ve terörist olarak karalamanın dinimizin ahlaki standartlarıyla bağdaşmadığına dair derin ve kesin inancımız vardır.

Herkes, bizi ve bu siyasi karalama kampanyalarına karşı yürüttüğümüz çalışmaları derneğimize üye olarak destekleyebilir.

Alhambra-Gesellschaft e.V. Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu

Die Stellungnahme in deutscher Sprache: https://alhambra-gesellschaft.de/2023/02/wir-lassen-uns-nicht-einschuechtern-stellungnahme-zur-aktuellen-hetzkampagne-gegen-die-alhambra-gesellschaft/

Categories: Aktuelles

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert